Analizujemy problemy kliniczne
i podajemy rozwiązania

Nasz kurs online składa się z 58 wykładów podzielonych na 19 sesji tematycznych. Podczas każdej sesji tematycznej, wysłuchacie Państwo trzech wykładów oraz będziecie Państwo mogli zadawać wykładowcom pytania. 

Program
naukowy
kursu

opracowany przez

Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego
i Leczenia Niepłodności

Sesja 1

Choroba Hashimoto - jakich innych chorób autoimmunizacyjnych powinniśmy poszukiwać?

6.10.2021

18:00 (45' + 15')

Choroba Hashimoto - z jakimi innymi chorobami może współistnieć?

dr K. Jankowska

19:00 (45' + 15')

Dieta w chorobach autoimmunizacyjnych – dlaczego jest taka ważna?

dr M. Libura

20:00 (45' + 15')

Współwystępowanie z PCOS choroby Hashimoto i innych chorób autoimmunizacyjnych

dr A. Kruszyńska

Sesja 2

Zespół policystycznych jajników - stymulacja owulacji i inne aspekty leczenia

20.10.2021

18:00 (45' + 15')

PCOS – jak przeprowadzić skuteczną stymulację owulacji?

dr K. Jankowska

19:00 (45' + 15')

Cienkie endometrium – co możemy zrobić?

dr R. Maksym

20:00 (45' + 15')

Czy w PCOS zawsze stosujemy metforminę?

dr A. Kruszyńska

Sesja 3

Niepłodność męska – co powinniśmy wiedzieć o diagnostyce hormonalnej, stymulacji spermatogenezy i suplementach?

3.11.2021

18:00 (45' + 15')

Diagnostyka hormonalna w niepłodności męskiej

dr R. Maksym

19:00 (45' + 15')

Stymulacja hormonalna spermatogenezy

dr K. Jankowska

20:00 (45' + 15')

Które suplementy/witaminy poprawiają morfologię a które ruchliwość plemników?

mgr P. Nazarek

Sesja 4

Żylaki powrózka nasiennego i infekcje urogenitalne – jak diagnozować i skutecznie leczyć pacjenta?

17.11.2021

18:00 (45' + 15')

Czy można farmakologicznie leczyć żylaki powrózka nasiennego?

dr M. Radko

19:00 (45' + 15')

Żylaki powrózka nasiennego – diagnostyka, leczenie, wskazania do operacji.

dr A. Lewicki

20:00 (45' + 15')

Infekcje dróg moczowo-płciowych u mężczyzn a niepłodność

dr S. Piotrowicz

Sesja 5

Hiperandrogenizm – kiedy podejrzewać, jak zdiagnozować i jak pomóc pacjentce i jej dziecku?

1.12.2021

18:00 (45' + 15')

Rozwój płciowy płodu a zaburzenia hormonalne – czy leczenie prenatalne jest możliwe i potrzebne?

dr M. Szarras - Czapnik

19:00 (45' + 15')

Hiperandrogenizm – rozpoznanie, przyczyny, diagnostyka.

dr A. Kruszyńska

20:00 (45' + 15')

Hiperandrogenizm – kiedy spironolakton, kiedy deksametazon a kiedy metformina?

prof. L. Bednarek-Papierska

Sesja 6

Suplementacja fazy lutealnej – czy tylko progesteron?

15.12.2021

18:00 (45' + 15')

PIV – Progesteron-induced virilization. Naturalne zawsze jest lepsze od sztucznego

dr N. Suszczewicz

19:00 (45' + 15')

Niedoczynność fazy lutealnej – kiedy trzeba włączyć progesteron, kiedy estrogeny a kiedy preparaty LH? Fitoterapia w niedomodze hormonalnej jajników.

dr K. Jankowska

20:00 (30')

Progesteron - dlaczego jest taki ważny?

prof. Paul Piette

Sesja 7

Jak zdiagnozować niepłodność immunologiczną?

5.01.2022

18:00 (45' + 15')

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować niepłodność immunologiczną?

dr K. Jankowska

19:00 (45' + 15')

Układ HLA-KIR – znaczenie dla płodności

prof. J. Paśnik

20:00 (45' + 15')

Biopsja endometrium w niepłodności

dr A. Guzik

Sesja 8

Immunologiczne przyczyny niepłodności męskiej

19.01.2022

18:00 (45' + 15')

Autoimmunologiczna niedoczynność jąder

dr K. Jankowska

19:00 (45' + 15')

Przeciwciała p/plemnikowe

dr Ł. Kupis

20:00 (45' + 15')

Infekcje a bariera krew-jądro – konsekwencje dla płodności

dr S. Piotrowicz

Sesja 9

Diagnostyka inwazyjna w niepłodności: HSG, laparoskopia, operacje mięśniaków

2.02.2022

18:00 (45' + 15')

Laparoskopia w endometriozie

dr A. Baryła

19:00 (45' + 15')

Sono-HSG czy klasyczne HSG?

dr R. Maksym

20:00 (45' + 15')

Mięśniaki a niepłodność- operować czy nie operować?

dr R. Maksym

Sesja 10

Azoospermia – jakie leczenie może być skuteczne?

16.02.2022

18:00 (45' + 15')

Azoospermia – przyczyny i diagnostyka

dr S. Piotrowicz

19:00 (45' + 15')

Azoospermia – czy leczenie hormonalne może być skuteczne?

dr K. Jankowska

20:00 (45' + 15')

Azoospermia – diagnostyka genetyczna

dr A. Kutkowska-Kaźmierczak

Sesja 11

Otyłość – diagnostyka endokrynologiczna i leczenie

2.03.2022

18:00 (45' + 15')

Endokrynologiczne przyczyny otyłości

prof. P. Kocełak

19:00 (45' + 15')

Otyłość a niepłodność - rola farmakoterapii

prof. M. Olszanecka-Glinianowicz

20:00 (45' + 15')

Dieta w otyłości – na co zwrócić uwagę?

dr. M. Wolny

Sesja 12

Poronienia nawracające - przyczyny immunologiczne, genetyczne i hematologiczne

16.03.2022

18:00 (45' + 15')

Genetyczna diagnostyka poronień

dr A. Kutkowska-Kaźmierczak

19:00 (45' + 15')

Zaburzenia implantacji – przyczyny immunologiczne (endometritis, niezgodność w układzie HLA-KIR i in.)

dr K. Jankowska

20:00 (45' + 15')

Trombofilie. Znaczenie mutacji MTHFR i PAI-1 dla płodności

dr I. Kopeć

Sesja 13

Hiperprolaktynemia – diagnostyka, różnicowanie i leczenie

30.03.2022

18:00 (45' + 15')

Hiperprolaktynemia - rozpoznawanie, różnicowanie

dr A. Kruszyńska

19:00 (45' + 15')

Znaczenie hiperprolaktynemii dla płodności

dr N. Suszczewicz

20:00 (45' + 15')

Leczenie hiperprolaktynemii u niepłodnych

dr K. Jankowska

Sesja 14

Przedwczesne wygasanie czynności jajników i obniżona rezerwa jajnikowa

13.04.2022

18:00 (45' + 15')

POI i obniżona rezerwa jajnikowa – kryteria rozpoznania

dr N. Suszczewicz

19:00 (45' + 15')

FSH 18 IU/L i AMH 0,2 ng/ml – co możemy zrobić?

dr K. Jankowska

20:00 (45' + 15')

DHEA i DHEA-S – znaczenie dla płodności

dr K. Jankowska

Sesja 15

Infekcje jako ważna przyczyna niepłodności

27.04.2022

18:00 (45' + 15')

Infekcje bakteryjne jako przyczyna niepłodności

dr A. Baryła

19:00 (45' + 15')

HPV a niepłodność

dr N. Suszczewicz

20:00 (45' + 15')

Mikrobiom a układ endokrynny

dr K. Jankowska

Sesja 16

Małżeństwo planujące ciążę – okiem lekarza praktyka

11.05.2022

18:00 (45' + 15')

Kobieta planująca ciążę – jakie badania zlecić? Czy zalecać suplementy/witaminy?

dr N. Suszczewicz

19:00 (45' + 15')

Mężczyzna planujący ojcostwo

dr K. Jankowska

20:00 (45' + 15')

Dieta a planowanie rodzicielstwa

dr A. Nowak

Sesja 17

Kiedy jest ten najlepszy czas - czyli metody rozpoznawania płodności, jako narzędzie diagnostyczne w praktyce lekarskiej

25.05.2022

18:00 (45' + 15')

Podstawy metod rozpoznawania płodności- praktyczna anatomia, fizjologia i endokrynologia cyklu

dr N. Suszczewicz

19:00 (45' + 15')

Rodzaje metod rozpoznawania płodności. Podstawowe zasady metody objawowo-termicznej i Creighton Model System

dr L. Grześkowiak

20:00 (45' + 15')

Przydatność metod rozpoznawania płodności w zaburzeniach cykli

dr E. Ślizień-Kuczapska

Sesja 18

Pacjentka po poronieniu - jak znaleźć przyczynę na podstawie badania materiału po poronieniu?

1.06.2022

18:00 (45' + 15')

Łyżeczkowanie i postępowanie z materiałem po poronieniu – aktualne rekomendacje, możliwości diagnostyczne (ginekolog)

dr N. Suszczewicz

19:00 (45' + 15')

Tkanki po poronieniu – możliwości diagnostyczne (patomorfolog)

dr A. Guzik

20:00 (45' + 15')

Tkanki po poronieniu – możliwości diagnostyczne (diagnosta genetyk)

mgr K. Ziemkiewicz

Sesja 19

Niedoczynność tarczycy a ciąża – co powinniśmy wiedzieć?

15.06.2022

18:00 (45' + 15')

Choroba Hashimoto – czy ma znaczenie dla ciąży?

dr K. Jankowska

19:00 (45' + 15')

Suplementacja jodu w ciąży

dr H. Jastrzębska

20:00 (45' + 15')

Poporodowe zapalenie tarczycy

dr H. Jastrzębska

Zależy nam na bardzo wysokim poziomie naukowym Kursu, dlatego też podjęliśmy się zaangażowania wykładowców z wieloletnim doświadczeniem. W związku z tym, może się zdarzyć, iż z przyczyn losowych i od nas niezależnych, dany wykład nie będzie mógł się odbyć - w takim przypadku zaproponujemy podobny temat lub dokonamy zwrotu w proporcjonalnej wysokości do ceny kursu lub konkretnej sesji. 

.